free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมหม่อนไหม

ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมหม่อนไหม

ผู้อำนวยการ สปษ.ยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะหารือความร่วมมือด้านหม่อนไหมร่วมกัน วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายพรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป (สปษ.ยุโรป) เข้าเยี่ยมคารวะนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เพื่อรับทราบและหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านหม่อนไหมร่วมกัน ระหว่าง สปษ.ยุโรปและกรมหม่อนไหม สำหรับปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ สปษ.ยุโรป ได้แก่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าหม่อนไหมภายในงานต่าง ๆในประเทศโซนยุโรป อาทิ งาน Amazing Thai Festival ประเทศเบลเยียม กฎระเบียบในสหภาพยุโรปเกี่ยวกับสินค้าแมลง เป็นต้น โดยการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีต่อการพัฒนางานด้านหม่อนไหม และการเปิดตลาดสินค้าหม่อนไหมในสหภาพยุโรปต่อไป

ภาพ/ข่าว กรมหม่อนไหม