free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ร่วมประชุมทีมประเทศไทยกรุงมาดริด ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ร่วมประชุมทีมประเทศไทยกรุงมาดริด ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

ดร.พรเทพ ศรีธนาธร ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ร่วมประชุมทีมประเทศไทยกรุงมาดริด ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด โดยในโอกาสนี้ ผอ.สปษ.สหภาพยุโรปได้ร่วมพบปะกับนักธุรกิจและผู้นำเข้าสินค้าไทยในสเปน อาทิ Foodstuff Operator ในกิจกรรม Business Networking รวมทั้งเยี่ยมชมการบริหารจัดการท่าเรือบาร์เซโลนา