free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityสปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมการจัดงาน Discover Thailand in Bruges 2023

สปษ. สหภาพยุโรป เข้าร่วมการจัดงาน Discover Thailand in Bruges 2023

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เข้าร่วมการจัดงาน Discover Thailand in Bruges 2023 ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงบรัสเซลส์ ณ เมือง Bruges ประเทศเบลเยียม ภายในงาน มีการนำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์กาแฟแม่ลาน้อยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงมาชงและสาธิตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิมรสชาติและรับทราบข้อมูล แหล่งที่มา และกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพของกาแฟไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำสินค้าผลไม้ มะม่วง เงาะ มังคุด ข้าว ประชาสัมพันธ์ให้ผู้้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิมรสชาติและรับทราบคุณภาพมาตรฐาน โดยตลอดทั้งงานมีผู้เข้าสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ สหภาพยุโรป ยังได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์ผัก ผลไม้ไทย รวมทั้งแผ่นพับรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้าสินค้าเกษตรไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิรก์ รายชื่อผู้จัดจำหน่าย แจกประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวท้องถิ่นทราบถึงแหล่งจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรไทย เป็นการช่วยกระตุ้นการรับรู้ และเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรไทยให้้แก่ผู้บริโภคชาวยุโรปในอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับความสนใจสอบถามเป็นอย่างมากเช่นกัน

งาน Discover Thailand in Bruges 2023 เป็นงานจัดแสดงสินค้าและวัฒนธรรมของไทยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และนายกเทศมนตรีเมือง Bruges กล่าวเปิดงานและชมการจัดแสดงประชาสัมพันธ์สินค้าไทย โดยมีนายพรเทพ ศรีธนาธร ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป และทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมด้วย การร่วมงานดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับจากผู้บริโภคท้องถิ่นถึงความนิยมในสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยเป็นอย่างมาก