free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeActivityนายพรเทพ ศรีธนาธร ผอ.สปษ.ยุโรป ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ/นำเข้าพืชผักผลไม้เครื่องกระป๋องไทยในเบลเยียม

นายพรเทพ ศรีธนาธร ผอ.สปษ.ยุโรป ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ/นำเข้าพืชผักผลไม้เครื่องกระป๋องไทยในเบลเยียม

พรเทพ ศรีธนาธร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 สปษ.ยุโรปลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ/นำเข้าพืชผักผลไม้เครื่องกระป๋องไทยในเบลเยียม ต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการตั้งแต่มีนาคม 2563 (ช่วง Early Covid-19 ในสหภาพยุโรป) เพื่อสำรวจสภาพตลาดสินค้าผักผลไม้เครื่องกระป๋องไทย รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบจาก COVID-19 และ update สถานการณ์ต่างๆ อาทิ สินค้ากะทิและผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทย รวมทั้งให้รายละเอียดต่อข้อซักถามของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อมูลกฏระเบียบและโรงบรรจุของไทยที่อยู่ในบัญชีรายชื่อได้รับอนุญาตให้ส่งออกผักมาจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปได้ (List of the authorised packing houses to export thai vegetables to the EU)

  • ภาพรวมในช่วงโควิด ต้นทุนสินค้าสูงข้ึน ทำให้ดัชนีราคาสินค้าบริโภคเพิ่มขึ้นประมาณ 30% แต่ยอดขายไม่ได้รับผลกระทบ เพราะลูกค้ามีการกักตุนอาหารไว้มาก ทําให้สินค้าหมดเร็วกว่าปกติไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย การมีระบบจําหน่ายสินค้าทางออนไลน์มีส่วนสำคัญที่ทําให้ผู้ประกอบการเข้าถึงฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งในเบลเยี่ยมและประเทศใกล้เคียง (เช่น ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์)
  • สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงล็อกดาวน์ ได้แก่ ข้าว ส่วนผสมทําขนมต่างๆ แป้ง ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง โดยสินค้าบางอย่างขาดตลาดภายใน 2-3 สัปดาห์แรกของช่วงการระบาดโควิด ส่วนผักและผลไม้บางชนิดขาดตลาดในช่วงสั้นๆ เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่ง ราคาสินค้าหลายอย่างยังคงอยู่ในระดับสูง ข้าวหอมมะลิไทยขนาดถุง 20 กก ( Royal Thai/ Siam pure/ Sunlee) ราคา 39-44 ยูโร ซึ่งแพงกว่าข้าวของ ประเทศคู่แข่งในขนาดบรรจุเดียวกัน เช่น ข้าวเวียดนาม (Double panda) 29 ยูโร และข้าวเขมร (Absornsawan) ราคา 30 ยูโร โดยลูกค้าท้องถิ่นบางส่วน/ ร้านอาหารบางส่วนหันไปใช้ข้าวที่มีราคาถูกกว่าเพื่อลดต้นทุน แต่ผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่ยังคงเลือกซื้อข้าวหอมมะลิจากไทย
  • สินค้ากะทิไทยไม่ได้รับผลกระทบ และยังคงวางจําหน่ายได้ปกติ โดยผู้บริโภคท้องถิ่นบางส่วนมีการสอบถามผู้ประกอบการกรณีข่าวลิงเก็บมะพร้าว และได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องตามข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและทีมประเทศไทยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ สปษ. ยุโรปได้มอบเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์พืชผักไทย และ แผ่นพับรายชื่อร้านค้าผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทยออนไลน์ในกลุ่มเบเนลักซ์ ที่ สปษ.ยุโรป ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าสินค้าไทยให้ผู้บริโภคท้องถิ่นได้รับทราบช่องทางจำหน่ายออนไลน์ในช่วง COVID-19 โดยได้รับความสนใจและผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค