free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้น/ไม่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบควบคุม ณ ด่านตรวจสอบ

สหภาพยุโรปปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้น/ไม่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบควบคุม ณ ด่านตรวจสอบ

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1674 ว่าด้วย การเสริม Delegated Regulation (EU) 2021/630 เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อสินค้าบางรายการที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบควบคุม ณ ด่านตรวจสอบ ใน EU Official Journal L 216/1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ปรับแก้ Regulation (EU) 2019/2122 ภาคผนวก I Part 2 ว่าด้วย รายชื่อสินค้าที่ไม่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบตาม Regulation (EU) 2019/2122 มาตรา 7(c) อาทิ เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์เพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง ไขมันจากสัตว์ ไส้กรอก เนื้อปรุงแต่ง เลคโตส/ไซรัปเลคโตส มอลต์สกัด พาสตา เพสทรี เค้ก บิสกิตที่มีและ/หรือไม่มีส่วนผสมของโกโก้ ผักปรุงแต่ง/ผักดอง ซอส/ซอสปรุงแต่ง ซุป/น้ำซุป และไอศครีมที่มีและ/หรือไม่มีส่วนผสมของโกโก้ อาหารเตรียมสำเร็จ และอาหารสัตว์เตรียมสำเร็จ
  2. ปรับแก้ Regulation (EU) 2019/2122 ภาคผนวก III ข้อ 7 ว่าด้วย บัญชีรายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบควบคุม ณ ด่านตรวจสอบ ได้แก่

   ก) ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน (confectionery) รวมถึงลูกกวาด ชอคโกแลตขาว และสิ่งปรุงแต่งอาหาร (food preparations) อื่น ๆ ที่ไม่มีโกโก้ และผลิตภัณฑ์ขนมหวาน (confectionery) รวมถึงลูกกวาด ชอคโกแลต และสิ่งปรุงแต่งอาหาร (food preparations) อื่น ๆ ครีมทาขนมปัง (spreads) สิ่งปรุงแต่งเครื่องดื่ม ที่มีโกโก้

    ข) พาสตา เส้นก๋วยเตี๋ยว และคูสคูส (couscous)

    ค) อาหารที่ได้รับการเตรียมโดยการทำให้พองหรืออบธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืช อาหารที่ได้รับการเตรียมโดยเฟลกธัญพืชที่ไม่ได้อบหรือจากส่วนผสมของเฟลกธัญพืชที่ไม่ได้อบและเฟลกธัญพืชอบหรือธัญพืชทำให้พอง และอาหารที่ได้รับการเตรียมจากข้าวและธัญพืชอื่นๆ

ง) ขนมปัง เค้ก เพสทรี บิสกิต วัฟเฟิล เวเฟอร์ ขนมปังกรอบสำหรับเด็กเล็ก (rusks) ขนมปังอบกรอบ (toasted bread) และผลิตภัณฑ์อบกรอบที่คล้ายคลึง มันฝรั่งทอด/ทอดกรอบ (chips and crips including potato chips and crisps)  

จ) มะกอกยัดไส้ปลา (olives stuffed with fish) ตามข้อกำหนดในมาตรา 3(1) ภายใต้รหัส CN headings ex 2001 90 65, ex 2005 70 00 และ ex 1604

ฉ) สารสกัด (extracts) น้ำมันหอมระเหย (essences) และสารสกัดเข้มข้น (concentrates) จากกาแฟ ชา หรือมาเต (maté) และการเตรียม (preparations) ที่มีสินค้าดังกล่าวเป็นส่วนประกอบหรือประกอบด้วยกาแฟ ชา หรือมาเต

ช) ชิโครีคั่ว (roasted chicory) และผลิตภัณฑ์ทดแทนกาแฟคั่ว รวมถึงสารสกัด น้ำมันหอมระเหย และสารสกัดเข้มข้นที่มีส่วนประกอบดังกล่าว

    ซ) มิโซ (miso) ที่มีส่วนผสมของสต็อกซุปปลาในปริมาณเล็กน้อยและซอสถั่วเหลืองที่มีส่วนผสมของสต็อกซุปปลาในปริมาณเล็กน้อย

    ฌ) สต็อกซุป (soup stocks) และสิ่งแต่งกลิ่นรส (flavourings) ที่บรรจุเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย (final consumer)

    ญ) อาหารเสริม (food supplements) ที่มีการบรรจุ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย (final consumer) ที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (รวมถึง glucosamine, chondroitin หรือ chitosan)

    ฎ) เหล้าหวาน (liqueurs and cordials)

    สินค้าคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์เฉพาะเอนไซม์ สารปรุงแต่งรส วัตถุเจือปนอาหารหรือวิตามิน D3 ได้รับการยกเว้นจากกฎที่กำหนดไว้ในข้อ 1 – 6 โดยมีเงื่อนไขว่า สินค้าคอมโพสิตนั้นได้ปฏิบัติตามมาตรา 3(1)(b) Delegated Regulation (EU) 2021/630    

    3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1674