free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationNovel Foodสหภาพยุโรปอนุญาตให้ด้วงขี้ไก่ (Alphitobius diaperinus larvae : lesser mealworm) ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food) 

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ด้วงขี้ไก่ (Alphitobius diaperinus larvae : lesser mealworm) ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food) 

    คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2023/58 ว่าด้วยการอนุญาตให้วางจำหน่ายด้วงขี้ไก่ (Alphitobius diaperinus larvae: lesser mealworm) เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 ซึ่งเป็นการปรับแก้ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน EU Official Journal L 5/10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 บริษัท Ynsect NL B.V. ของเนเธอร์แลนด์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อขอขึ้นทะเบียนด้วงขี้ไก่ (Alphitobius diaperinus larvae: lesser mealworm) ในรูปแช่แข็ง (frozen) ครีมเหลว (paste) แห้ง (dried) และผง (powder) เป็นอาหารใหม่ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 มาตรา 10(1)

                                                                                       

  • เนื่องจากหน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (EFSA) เห็นว่า ด้วงขี้ไก่ (Alphitobius diaperinus larvae: lesser mealworm)  มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283 ว่าด้วย อาหารใหม่ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นชอบอนุญาตให้ด้วงขี้ไก่ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ โดยให้บรรจุอยู่ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/ 2470 โดยอนุญาตให้ใช้ในบาร์ธัญพืช ขนมปัง/โรล ธัญพืชแปรรูป ธัญพืชอาหารเช้า โจ๊ก ส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์อบ ผลิตภัณฑ์จากพาสตา (แห้ง) ผลิตภัณฑ์จากพาสตายัดไส้  ผงเวย์ ซุป อาหารจากธัญพืช/พาสตา อาหารจากพิซซา ก๋วยเตี๋ยว ขนมขบเขี้ยวนอกเหนือจากมันฝรั่งทอดกรอบ มันฝรั่งทอดกรอบ แครกเกอร์/ขนมปังแท่ง พีนัทบัตเตอร์ แซนวิชชนิดคาวพร้อมรับประทาน เนื้อปรุงแต่ง เนื้อเทียม นม/ผลิตภัณฑ์นมเทียม ชอตโกแลต และอาหารเสริม โดยกำหนดสัดส่วนการบริโภคสูงสุด (Maximum levels) ระหว่าง 4 – 40 กรัม/100 กรัม (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์)
  • คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้สินค้าที่มีส่วนผสมของด้วงขี้ไก่ (Alphitobius diaperinus larvae: lesser mealworm)   ต้องติดฉลากโดยระบุว่า ‘สินค้าดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผู้บริโภคที่เคยมีอาการแพ้ครัชเตเชียน (สัตว์จำพวกกุ้ง กั้ง และปู) และไรฝุ่น’ และ ‘ไม่ควรบริโภคสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี’
  • การขึ้นทะเบียนด้วงขี้ไก่   (Alphitobius  diaperinus larvae: lesser mealworm)   เป็นอาหารใหม่เพื่อการบริโภค ให้แก่บริษัทผู้ยื่นคำร้อง Ynsect NL B.V. ของเนเธอร์แลนด์ในครั้งนี้  ไม่ได้ถือเป็นการกีดกันให้ผู้ยื่นคำร้องรายอื่น ๆ ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนสินค้าชนิดเดียวกันได้ หากข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องมีความถูกต้อง/ครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบ แม้ว่า บริษัท Ynsect NL B.V. จะได้ยื่นขอการปกป้องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ เป็นเวลา 5 ปี จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2571
  • กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0058&from=EN