free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationNovel Foodสหภาพยุโรปอนุญาตให้ธาตุเหล็กเคซีเนทจากนม (iron milk caseinate) ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food) 

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ธาตุเหล็กเคซีเนทจากนม (iron milk caseinate) ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food) 

    คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2023/949 ว่าด้วย การอนุญาตให้วางจำหน่ายธาตุเหล็กเคซีเนทจากนม (iron milk caseinate)เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 ซึ่งเป็นการปรับแก้ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน EU Official Journal L 128/60 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 บริษัท Société des Produits Nestlé S.A. ของฝรั่งเศส ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อขอขึ้นทะเบียนธาตุเหล็กเคซีเนทจากนม (iron milk caseinate) เป็นอาหารใหม่ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 มาตรา 10(1)
  2. หน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ทำการประเมินและเห็นว่า ธาตุเหล็กเคซีเนทจากนม (iron milk caseinate)มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283 จึงเห็นชอบให้ธาตุเหล็กเคซีเนทจากนม (iron milk caseinate) บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อ Novel food ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 โดยอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์นมและผงนม น้ำอัดลมเพื่อการออกกำลังกาย เครื่องดื่มโกโก้ผงพร้อมชง กาแฟเทียมชนิดผงหรือเหลวจากมอลต์ ธัญพืชอัดแท่ง บะหมี่นอกเหนือจากวุ้นเส้น ซุปก้อนหรือเม็ด (จากน้ำซุป) อาหารสูตรพิเศษใช้ทดแทนอาหารมื้อเดียวเพื่อควบคุมน้ำหนัก อาหารสูตรพิเศษใช้ทดแทนอาหารทั้งหมดเพื่อควบคุมน้ำหนัก ตามที่กำหนดใน Regulation (EU) No 609/2013 อาหารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์พิเศษ ตามที่กำหนดใน Regulation (EU) No 609/2013 ยกเว้นอาหารสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมตามที่กำหนดใน Directive 2002/46/EC สำหรับผู้ใหญ่ และอาหารเสริมตามที่กำหนดใน Directive 2002/46/EC สำหรับเด็กและเด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ยกเว้นเด็กทารกและเด็กเล็ก  โดยกำหนดสัดส่วนการบริโภคสูงสุด (Maximum levels) ระหว่าง 75 – 4,750 มิลลิกรัม/100 กรัม หรือ 350 – 700 มิลลิกรัม/วัน (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์)

3. การขึ้นทะเบียนธาตุเหล็กเคซีเนทจากนม (iron milk caseinate)เป็นอาหารใหม่ให้แก่บริษัทผู้ยื่นคำร้อง Société des Produits Nestlé S.A. ของฝรั่งเศส ในครั้งนี้  ไม่ได้ถือเป็นการกีดกันให้ผู้ยื่นคำร้องราย   อื่น ๆ ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนสินค้าชนิดเดียวกันได้ หากข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องมีความถูก/ครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบ แม้ว่า บริษัท Société des Produits Nestlé S.A. จะได้ยื่นขอการปกป้องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ เป็นเวลา 5 ปี จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2571  

4. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0949