free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับแก้บัญชีรายชื่อสัตว์และสินค้าที่ต้องถูกตรวจสอบ ณ ด่านนำเข้า

สหภาพยุโรปปรับแก้บัญชีรายชื่อสัตว์และสินค้าที่ต้องถูกตรวจสอบ ณ ด่านนำเข้า

Featured Image by Christian Lue on Unsplash
 1. คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/632 ว่าด้วย การปรับแก้บัญชีรายชื่อสัตว์ สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ ผลิตภัณฑ์เชื้อโรค ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หญ้าแห้ง และฟาง ที่ต้องถูกตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบ ใน EU Official Journal L 132/24 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 2. ปรับแก้บัญชีรายชื่อสัตว์ สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ ผลิตภัณฑ์เชื้อโรค (germinal products) ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ (animal by-products) และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (derived products) หญ้าแห้ง และฟาง ที่นำเข้าจากประเทศที่สามที่ต้องถูกตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตาม Regulation (EU) 2017/625 และให้ถือใช้แทนบัญชีรายชื่อฉบับเดิมฯ (Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2007) โดยปรากฏในภาคผนวก (Annex) ดังนี้
  • Chapter 1 สัตว์มีชีวิต
  • Chapter 2 เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ที่บริโภคได้
  • Chapter 3 ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสชเตเชียน โมลลุสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
  • Chapter 4 ผลิตภัณฑ์นม ไข่นก น้ำผึ้งธรรมชาติ สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์บริโภคได้ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น
  • Chapter 5 สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น
  • Chapter 6 ต้นไม้ และพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หัว ราก และสินค้าคล้ายคลึง ดอกไม้ตัดดอก (cut flowers) และใบไม้ประดับ (ornamental foliage)
  • Chapter 12 เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืช และผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
  • Chapter 15 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันไขมันที่บริโภคได้ปรุงแต่ง ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช
  • Chapter 16 ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียน โมลลุสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
  • Chapter 17 น้ำตาลและขนมที่ทำจากน้ำตาล (sugar confectionery)
  • Chapter 18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้
  • Chapter 19 ของปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี
  • Chapter 20 ของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ ถั่ว หรือจากส่วนอื่น ๆ ของพืช
  • Chapter 21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้
  • Chapter 22 เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู
  • Chapter 23 กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารสัตว์ปรุงแต่ง
  • Chapter 28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ของโลหะมีค่าของโลหะจําพวกแรร์เอิร์ท (rare-earth metals) ของธาตุกัมมันตรังสีหรือของไอโซโทป (isotopes)
  • Chapter 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์
  • Chapter 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
  • Chapter 31 ปุ๋ย
  • Chapter 32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนนินและสินค้าจากแทนนิน สีย้อม สารสี (พิกเมนต์) และวัตถุแต่งสีอื่น ๆ สีทาและวาร์นิช พัตตี้และมาสติกอื่น ๆ รวมทั้งหมึก
  • Chapter 33 น้ำมันหอมระเหย (essential oils) และเรซินอยด์ (resinoids) เครื่องหอม เครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับร่างกาย (toilet preparations)
  • Chapter 35 สารแอลบูมินอยด์ (albuminoidal) โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์
  • Chapter 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
  • Chapter 39 พลาสติก และวัสดุที่ทำจากพลาสติก
  • Chapter 41 หนังดิบ และหนัง (นอกเหนือจากหนังเฟอร์) และเครื่องหนัง
  • Chapter 42 เครื่องหนัง เครื่องอาน และเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้สําหรับเดินทาง กระเป๋าถือ และสิ่งบรรจุที่คล้ายคลึง วัสดุที่ทําจากไส้สัตว์ (นอกเหนือจากไส้ตัวไหม)
  • Chapter 43 หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว
  • Chapter 51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ
  • Chapter 67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่ผ่านกระบวนการและวัสดุที่ทำจากขนแข็งหรือขนอ่อนของสัตว์ปีก ดอกไม้เทียม วัสดุที่ทำจากผมคน
  • Chapter 71 ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาตหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และวัสดุที่ทําจากสิ่งดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปน์
  • Chapter 95 ของเล่น เกมส์ และของใช้ที่จําเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
  • Chapter 96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
  • Chapter 97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ
  • Chapter 99 รหัส CN พิเศษ
 1. คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้ยกเลิกกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
  • Implementing Regulation (EU) 2019/2007 และ Decision 2007/275/EC
  • การอ้างถึงกฎระเบียบที่ถูกยกเลิกข้างต้น ให้ถือว่าเป็นการอ้างอิงกฎระเบียบฉบับนี้
 1. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 3 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0632&from=EN